Uyarı Cezalarından Taşımacılık Yetki Belgeleri İptal Edilmeyecek

Uyari-Cezalarindan-Tasimacilik-Yetki-Belgeleri-Iptal-Edilmeyecek_1672913187.jpeg
15 Ocak 2023

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle taşımacılık sektörünün bir çok sorununa çözüm getirildi. Bazı maddeler yeni yönetmelikten çıkarıldı.

Taşımacılık sektöründe daha önceleri büyük sıkıntıya sebep olan ve uyarı cezalarından kaynaklanan yetki belgesi iptalleri sorunu çözüldü. Yetki Belgeleri artık uyarı cezaları nedeniyle iptal edilmeyecek.

4 Mayıs’ta Resmi Gazete'de yayınlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile en önemli sorunlardan biri olarak görülen “kalıcı hale gelmemiş uyarma cezaları” ifadesinin yönetmelikten kaldırıldı. Ek olarak Yönetmeliğin 76’ın maddesinde yer alan 90 gün içinde kaldırılmayan uyarma cezalarının kalıcı hale geleceğine ve bu uyarmaların 50 adede ulaşması halinde yetki belgesinin iptal edileceğine ilişkin hüküm kaldırıldı. Uyarı cezalarının kalıcı hale gelmesi ve yetki belge iptalleri yönetmelikten çıkarıldı.

Uyarı cezalarının 50 adede ulaşması halinde, yetki belgesini iptal etmek yerine, ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerin 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15'inci günün sonunda firma faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hükme bağlandı. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulan firmalar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirmeleri halinde yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanındı.


Ticari Araç Şoför Yaş Sınırı Yükseltildi

Yeni yönetmelikle daha önce 63 olan şoför yaş sınırı 66’ya yükseltildi.

Ayrıca nitelikleri haiz şoförleri çalıştırmayan yetki belgesi sahiplerine verilen 5 uyarma cezası da kaldırıldı


K Belgesi Yenileme İşlemlerinde  %85 indirim

Yönetmelikle asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 günden, 90 gün daha ilave edilerek 630 güne çıkarıldı. Düzenlenme işlemi tamamlanmış olan belge ücretlerinin iade edilmeyeceği ve geri ödenmeyeceğine dair hükmü revize edildi, ilk yetki belgesiyle ilgili iptal işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, sonradan alınan yetki belgesinin bakanlıkça re’sen iptal edileceği ve bu belge için ödenmiş yetki belgesi ve taşıt kartı ücretleri firmaya iade edileceği hükme bağlandı.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihi itibari ile belirlenmiş sebepler doğrultusunda yetki belgesi iptal edilmiş firmalara, 1 Ağustos 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde, yeni yetki belge ücreti yerine belge ücretinin sadece yüzde 15’ini ödeyerek ve belirlenen şartları sağlayarak istenen yetki belgelerinin yeniden adlarına düzenlenmesine imkân tanındı.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce belirli sebepler doğrultusunda yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki belgesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan firmalara, bu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yenileme işleminden yetki belgesi yenileme ücreti alınmayacağı hükme bağlandı.


Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 04 Mayıs 2016 tarihinden önce yetki belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, asgari kapasite şartından ve vergi mükellefiyet kaydını kapatmasından dolayı iptal edilen yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler için 01 Ağustos 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri,

Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları halinde tam ücretin yüzde 15'ini ödemesi durumunda yetki belgesinin yeniden düzenlenmesi imkanı getirildi. Bunun yanı sıra, 04.05.2016 tarihinden önce yetki belgesinde kalıcı hale gelmiş 50 uyarmadan, asgari kapasite şartından ve vergi mükellefiyet kaydını kapatmasından dolayı iptal edilen ve aynı türden yetki belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ilk yenileme işlemlerinin ücretsiz olarak yapılması hükmü de eklendi

Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na ait Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


Hemen Ara WhatsApp