En İyi Evden Eve Nakliyat ve Depolama Firması

30 Günden Fazla Muayenesi Olmayan Araçlar Taşıt Belgelerinden Düşürülecek

Karayolu taşıma yönetmeligi

30 Günden Fazla Muayenesi Olmayan Araçlar Taşıt Belgelerinden Düşürülecek

Karayolu taşıma yönetmeliği yapılan değişiklikle 30 günden fazla muayenesi olmayan araçlar ve yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgelerinden resen düşülmesi sağlanmıştır.


Resmi Gazetede   yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği 4 Mayıs 2016 tarih ve 29702 sayısıyla Değişiklik Yapan Yönetmelik ile eski yönetmelikte taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiren önemli değişikler yapılmıştır.


Önceki yönetmeliğin 76 ncı maddesi gereğince verilen uyarmalar 90 gün içinde ödenmediğinde, kalıcı hale gelen uyarmaların toplamı 50 olduğunda yetki belgesi iptal ediliyordu. Yapılan düzenleme ile uyarmaların kalıcı hale gelmesi kaldırılıp, talep edildiğinde her zaman ödenmesi sağlanmıştır. İsteyen kişi ve kuruluşlara uyarmalarda 50 nin altına düşürmek için kısmi ödeme yapma hakkı da getirildi.


Yönetmeliğin yeni haliyle taşımacılık yetki belgeleri bu durumlarda iptal edilmeyecek olup, uyarma cezasının tebliğ tarihini takip eden 15 nci günün sonunda firma faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hükme bağlanmıştır.


Asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, “yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca” daha önce 540 gün olan süreye doksan gün eklenerek 630 güne çıkartılmıştır.


Şoför Yaş Sınırı Değiştirildi

Eski yönetmelikte 63 olarak belirlenen şoför yaş sınırı 66 yaşına yükseltilmiştir.


Yalnızca K2 yetki belgesi sahipleri için geçerli olmak üzere 43. maddenin 22. fıkrasında belirtilen unvan, adres vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç) sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ile ilgili değişiklikleri bildirilmesi zorunluğu kaldırılmıştır.


Yetki belgesi yenileme, değişiklik ve birleşmelerinde işlem gerçekleştirilmeden önce yetki belgelerindeki tüm uyarmalarını kaldırılması hükmü getirilmiştir.


Taşımacılık Yetki Belgesi Yenileme İşlemlerinde % 85 İndirim Yapılacak


04.05.2016 tarihinden önce yetki belgesi için verilmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin 1 Ağustos 2017 tarihine kadar müracaat ederek iptal edilmiş yetki belgesini tekrar almak istemeleri halinde; yetki belgesi geçerli tam ücretinin %15’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması koşuluyla istenen yetki belgesi adlarına yeniden düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtlar için geçerli taşıt kartı ücreti tam olarak tahsil edilir.


Bu yönetmelik değişikliğinin uygulanmaya başladığı tarihten önce belirli sebeplerle yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki belgesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan firmalara, bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk yenileme işleminden yetki belgesi yenileme ücreti alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Güncelleme:

Sık Sorulan K Belgesinden Düşme Soruları:

Muayenesi biten aracın k belgesi iptal olur mu?
 
Evet muayenesi biten veya sigortası olmayan araçlar K belgesinden otomatik olarak düşer.
 
Muayene bitince k belgesi ne zaman düşer?
 
Muayene bittikten 30 gün sonra sistem tarafından görülür ve K belgesinden düşer. Tekrar muayene yapıldıktan sonra ücret ödeyerek yeniden kayıt yaptırabilirsiniz.
 
Muayene bitince K belgesi iptal olur mu?
 
Hayır muayene bitince K belgesi iptal olmaz. Sadece muayenesi biten araç belgeden düşürülür. Muayenesi devam eden diğer araçlar için sorun teşkil etmez.
 
K3 belgesi kiralama olur mu?
 
Hayır K3 yetki belgesi kiralanmaz.
 

Nakliyat departmanımızla ilgili bilgi edinmek  ve Antalya Evden Eve taşımacılık ihtiyaçlarınızda müşteri temsilcilerimiz sizlere 7/24 hizmet sunmaya devam etmektedir. Antalyalı Nakliyat

 

 


Henüz Yorum Yapılmadı

Yorum Ekle

 
 
 
© Antalyalı Nakliyat 2016 - Tüm Hakları Saklıdır.